شورای ترویج فرهنگ نماز

امام ورهبری

نماز بالاترین ذکر خداست.(امام خمینی(ره))

 نمازجمعه کانون بسیج مردم است.(مقام معظم رهبری)

 


Loading

اخبار

Loading