ثبت نام در بانک اطلاعاتی طراحان پارچه و لباس
مشخصات فردی
نام و نام خانودگی *  
میزان تحصیلات *  
رشته تحصیلی *  
شهرستان    
سوابق کاری
سابقه کار طراحی لباس *  
دفعات شرکت در نمایشگاه های ملی و استانی *  
عناوین و افتخارات *  
شماره تماس ثابت و همراه *  
* = ضروری