به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • اداره کارآفرینی وتوسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری

 کارشناس توسعه مشارکتهای فرهنگی هنری: محمد یوسف زاده :  

کارشناس توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری : راحله رضوانی

تلفن : (161 داخلی ) 38594001