معاون قرآن و عترت

معاون قرآن و عترت:
حجت الاسلام محمد تقی کاظمی نسب

تلفن 37275170

سرپرست اداره تبلیغ و ترویج قرآن و عترت:حمید صمدی

 کارشناس حوزه جشنواره ها ،همایش ها و حمایت ها : آقای میری 

مسوول پیگیری صدور مجوز و نظارت بر موسسات قرآن و عترت:حسن فریبرز راد

 کارشناس حوزه آموزش و نمایشگاه های قرآنی : آقای رجبی

دبیرخانه شورای هماهنگی وگسترش فعالیت های قرآنی استان خراسان رضوی 
شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی 
دبیرخانه دائمی نمایشگاه قرآن و عترت مشهد مقدس 
دبیرخانه آزمون قرآن و عترت استان خراسان رضوی 
دبیرخانه سلسله جشنواره های قرآنی آیات