اداره امور موسیقی

 

کارشناس اداره امورموسیقی : ملیحه آزموده

تلفن:٣٦٠٧٥٤٨١

نمابر:٣٦٠٧٥٤٨٠

آدرس: پارک ملت، مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع)

 نکته: جهت اطلاع  از نحوه دریافت مجوز های این اداره به درگاه خدمات الکترونیک مراجعه فرمایید.