معرفی اداره کلپرسش های متداول

پرسش های متداول

1. برای دریافت مجوز کانون آگهی و تبلیغات ، کارت خبرنگاری ، نشریه چاپی یا الکترونیک ، موسسه فرهنگی و هنری یا قرآنی ، مسابقات فرهنگی ، بیمه پدید آورندگان و هنرمندان به کجا مراجعه کنم ؟
پاسخ : صدور این قبیل مجوزها در حیطه وظایف معاونت فرهنگی این اداره کل تعریف شده است . می توانید با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی این اداره کل که لینک آن در صفحه اصلی این پایگاه قراردارد و یا تماس با شماره تلفن های مندرج در منوی ادارات ستادی ؛ اطلاعات بیشتر را کسب نمایید 
2. برای دریافت مجوز آموزشگاه های هنری ، سینمایی ، تئاتر ، موسیقی ، گریم و... یا دریافت کارت صلاحیت تدریس در رشته های هنری چه مراحلی را باید طی کنم ؟
پاسخ : صدور این قبیل مجوزها در حیطه وظایف معاونت هنری این اداره کل تعریف شده است . می توانید با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی این اداره کل که لینک آن در صفحه اصلی این پایگاه قراردارد و یا تماس با شماره تلفن های مندرج در منوی ادارات ستادی ؛ اطلاعات بیشتر را کسب نمایید .
3. برای پیگیری و دریافت مجوزهای رسانه های دیجیتال (نرم افزار ، تلفن همراه ، بازی های رایانه ای ، پایگاه های اینترنتی و... ) به کجا مراجعه کنم ؟
صدور این قبیل مجوزها در حیطه وظایف معاونت طرح و برنامه ریزی این اداره کل تعریف شده است . می توانید با مراجعه به سامانه رسانه های دیجیتال این اداره کل به آدرس dm.ershad-kh.ir و یا تماس با شماره تلفن های مندرج در منوی ادارات ستادی ؛ اطلاعات بیشتر را کسب نمایید.
4. چگونه از نمایشگاه ها و جشنواره های فرهنگی و هنری مطلع شوم ؟
این اطلاعات به زودی از طریق پرتال جامع هنرمندان استان در دسترس عموم قرارخواهد گرفت . میتوانید با عضویت در آن از امتیاز اطلاع رسانی پیامکی نیز برخوردار شوید . تا زمان راه اندازی پرتال یاد شده ؛ در صفحه اول این پایگاه فراخوان و پوسترهای برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها را خواهید دید.