• مدیران

مدیرکل:جعفر مروارید

 تلفن:051-38548111

 


مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

 


معاون اداری و مالی:

عزت میرنجاتی

تلفن : 38555085-051


عزت میرنجاتی معاون اداری و مالی  

معاون فرهنگی و مطبوعاتی:

یوسف امینی

تلفن: 38594001 داخلی 188


معاون فرهنگی  

معاون قران و عترت:

حجت الاسلام محمد تقی کاظمی نسب

تلفن:38594001 داخلی 206


 
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی: حمایت از طرح های قرآنی با حوزه فهم قرآن کریم

معاون هنری وسینمایی:

افشین تحفه گر

تلفن : 36075481-051

 


معاون هنری و سینمایی

معاون مدیرکل و رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد:محمد کاظم دبیری

تلفن:32213234-051

 

 

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد 


سرپرست گروه طرح، برنامه و تحول اداری: 

مهدی یونسی

 تلفن:38549222

یونسی  

 


سرپرست روابط عمومی و اطلاع رسانی:

مریم جعفرزاده

تلفن:38594008

سرپرست روابط عمومی