مدیران

مدیرکل:جعفر مروارید

 تلفن:38594001 داخلی 187

 

 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

قائم مقام و مسوول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی: 

یوسف امینی

تلفن: 38594001 داخلی104

 

قائم مقام

معاون توسعه مدیریت و منابع:

عزت میرنجاتی

تلفن :38594001 داخلی 108

عزت میرنجاتی معاون اداری و مالی  

معاون فرهنگی و رسانه ای:

افشین تحفه گر 

تلفن: 38594001 داخلی 188

 

معاون فرهنگی
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی: حمایت از طرح های قرآنی با حوزه فهم قرآن کریم

معاون هنری وسینمایی:

محمدرضا محمدی

تلفن : 36075481-051

0

 

 

رئیس گروه طرح، برنامه و تحول اداری: 

مهدی یونسی

 تلفن:38549222

یونسی  

سرپرست روابط عمومی و اطلاع رسانی:

مریم جعفرزاده

تلفن:38594008

سرپرست روابط عمومی