رسول اکرم (ص):
هر کس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم)

تکریم ارباب رجوع
واحد مدیریت - شورای تحول اداری
نام دستگاه:    
تاریخ مراجعه: *  
1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
3- نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمایید.    
4- نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند، مرقوم فرمایید.    
5- آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
7- چـنانچـه درخـواست خـلاف مقـررات از جـنابعالـی شـده اسـت، لـطفا آن را مـرقـوم فـرمـایـیـد. (بـا ذکـر مـورد و فـرد مـورد نـظـر).    
8- لطفا نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح امور بنویسید.    
در صورت تمایل موارد زیر را تکمیل کنید:
نام و نام خانوادگی:    
شماره تلفن:    
آدرس ایمیل:    

* = ضروری
  • دیدگاه مراجعان محترم

شامل:  
موردی برای نمایش وجود ندارد.