دبیرخانه ها و مراکز تابعه

دبیرخانه ها و مراکز تابعه

*دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی  و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد : محمدابدالی تکلو

تلفن:42-37288041

نمابر:37288040

 پایگاه اطلاع رسانی :www.mehrab8.com

آدرس: خیابان صاحب الزمان(عج) ، نبش خیابان مولوی، مجتمع فرهنگی و هنری صاحب الزمان(عج)

* دبیرخانه مشترک شورای فرهنگ عمومی و پژوهش

مسئول دبیرخانه مشترک شورای فرهنگ عمومی و پژوهش :یوسف امینی

تلفن : 38594001  

آدرس:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

*دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سرپرست دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی : غلامحسین علیپور

 

آدرس:مجتمع فرهنگی هنری صاحب الزمان(عج)

*دبیرخانه ستاد احیای امربه معروف و نهی منکر

دبیر دبیرخانه  ستاد احیای امربه معروف و نهی منکر : سید مسعود حسینی

تلفن: 38594001

آدرس:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی